Ο όμιλος Pierre Fabre πολυεθνική φαρμακευτική εταιρία με έδρα τη Γαλλία είναι επικεντρωμένος στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Κυρίως μενού